wyspiarka

226 tekstów – auto­rem jest wys­piar­ka.

Między wdechem a wy­dechem jest tyl­ko krótki czas... na uśmiech.


Dla "Dziad­ka"... 21.11.2016
Do zo­bacze­nia kiedyś, gdzieś...tam. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 listopada 2016, 10:05

Kochające ser­ce pieczęcią miłości... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 2 listopada 2015, 19:15

Wszys­tko ma swo­ja cenę... a naj­droższa jest miłość! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 października 2015, 15:49

Rzu­cam Cie każde­go dnia... na dno mo­jego serca.
Tam Two­je miej­sce...na zawsze! 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 września 2015, 01:14

Będę zaw­sze blis­ko Ciebie...nie da­lej niż na przy­wołanie myśli o mnie.
Ilek­roć pomyślisz...będę! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 grudnia 2014, 17:25

Szczęście jest tam, gdzie chce­my je zobaczyć... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 listopada 2014, 20:54

Miłość nie kosztu­je nic... tyl­ko tych, którzy nie kochają. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 października 2014, 22:21

To przes­trzeń uświada­mia nam jak bar­dzo blis­ko jes­teśmy ze sobą...
W miłości nie ma odległości... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 10 sierpnia 2014, 18:40

I w krop­lach deszczu trze­ba umieć zna­leźć słońce...nieko­nie­cznie na niebie. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 lipca 2014, 21:50

Są mo­men­ty w naszym życiu lek­kie jak piórko, które łechcą nasze myśli przy­wołując wspom­nienia wy­wołujące naj­piękniej­szy uśmiech... uśmiech serca. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 2 lipca 2014, 23:22

wyspiarka

wyspiarka

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

26 września 2018, 21:37wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]

16 września 2018, 20:52wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Dusza

16 września 2018, 20:35wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Samotność to niez­ro­zumienie. Naj­bar­dziej sa­mot­ni [...]

22 listopada 2016, 16:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Między wdechem a wy­dechem [...]

22 listopada 2016, 12:28Cris sko­men­to­wał tek­st Między wdechem a wy­dechem [...]

22 listopada 2016, 11:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Między wdechem a wy­dechem [...]

22 września 2016, 06:03wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Wypełniamy głowę ste­kiem bzdur [...]

22 września 2016, 05:58wyspiarka sko­men­to­wał tek­st W ob­liczu kwiatów zaw­sze czu­je [...]

25 stycznia 2016, 10:44wyspiarka sko­men­to­wał tek­st Zieleń...